Decision No. 991, Date 08.06.2023

ON THE AUTHORIZATION OF THE TEMPORARY CONCENTRATION REALIZED THROUGH THE PROPOSED PURCHASE OF THE SHARES OF THE COMPANIES EÓLICA CQN UNO SPA AND EÓLICA CQN DOS SPA FROM THE COMPANY EMPRESA ELÉCTRICA PILMAIQUÉN S.A.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.