Decision No. 986, Date 24.05.2023

ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION ACHIEVED THROUGH THE PURCHASE OF THE SHARES OF THE COMPANIES PEEL NRE WIND FARMS (YELL) LIMITED AND PEEL NRE WIND FARMS (NO.1) LIMITED BY THE COMPANY STATKRAFT UK LTD.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.