Decision no. 507, dated 02.05.2018

Authorization of the concentration obtained through the sale and transfer of 100% quotes of InRE SHPK company to Mr. Grigor JOTI and Mr. KRISTO

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.