Decision no 21 date 11. 10. 2005

The report presented by the Secretary of the Competition Authority, as well as some explanations provided by the representatives of Albanian Mobile Communication sh.a. and Vodafone sh.a. in relation to the fact-finding investigation launched into the Mobile Telecommunication Sector…

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.