Decision No. 1075, Date 26.04.2024

“ON THE START OF CONCENTRATION CONTROL PROCEDURES FOR THE ESTABLISHMENT OF THE JOINT VENTURE, GRABOVA HYDROPOWER LLC, BY ITS FOUNDING PARTNERS, THE COMPANIES GR ALBANIA LLC, AGNA SHA AND ALB-STAR LLC, AS WELL AS THE TRANSACTION OF THE SALE OF THE COMPANY’S QUOTATIONS ALB-STAR LLC TEK SOCĖRIA GJOKA CONSTRUKSION SHA”

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });