Decision No. 1062, Date 06.03.2024

“ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION ACHIEVED THROUGH THE CREATION OF A JOINT VENTURE, WITH FULL FUNCTIONS, BY FORD MOTOR COMPANY, BMW (US) HOLDING CORP. AND AMERICAN HONDA MOTOR CO., INC.”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.