Decision No. 1011, Date 13.09.2023

“ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION REALIZED THROUGH THE CREATION OF A JOINT VENTURE, WITH FULL FUNCTIONS, BY THE COMPANIES MESSER SE & CO. KGAA AND TOYOTA TSUSHO EUROPE”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.