Decision No. 1010, Date 29.08.2023

ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION REALIZED THROUGH THE ACQUISITION OF CONTROL OF THE COMPANY DELGI LLC FROM THE COMPANY SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS ALBANIA LLC.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.