Concentration preparatory notification

On the concentration through the acquisition of control of Albanian Chrome Sh.p.k society by Balfin Sh.p.k

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.