Concentration preparatory notification

On the concentration through the acquisition of control of Investndërtim Tirana Sh.p.k society by Investment Joti – Infosoft Group Sh.p.k society

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.