Concentration preparatory notification

On the concentration through the acquisition of assets, included in the brand “Ace”, from the Procter & Gamble society to Fater S.p.a society

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.