On imposing fines to “Vodafone Albania” SHA and “Telekom Albania” SHA for not fulfilling the obligation imposed by the Competition Commission by decision no. 475, dated 21.09.2017

The Competition Commission, by decision no.495, dated 08.02.2018  “On imposing fines to “Vodafone Albania” SHA and “Telekom Albania” SHA for not fulfilling the obligation imposed by the Competition Commission by decision no. 475, dated 21.09.2017, concluded that the obligations are not fulfilled as imposed by the Competition Commission by the decision no. 475, dated 21.09.2017, from “Vodafone Albania” SHA and “Telekom Albania” SHA, and imposed fines on “Vodafone Albania” SHA and “Telekom Albania” SHA with 0.02% turnover of each undertaking for the previous financial year.

For more information, please click the link below.

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });