Case of acquisition of control through the purchase of 100% of the shares of Aurora Kunststoffe GmbH, Aurora Kunststoffe Walldürn GmbH and Aurora Kunststoffe VS GmbH societies by Mol Germany GmbH society

Case of acquisition of control through the purchase of 100% of the shares of Aurora Kunststoffe GmbH, Aurora Kunststoffe Walldürn GmbH and Aurora Kunststoffe VS GmbH societies by Mol Germany GmbH society

Ankese

  Ruani Privatësin
  PoJo

  Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.

  document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
  var privacyRadioInputs = document.querySelectorAll('input[name="your-privacy"]');
  var personalDetails = document.getElementById('personal-details');

  function togglePersonalDetails() {
  if (privacyRadioInputs[0].checked) {
  personalDetails.style.display = 'none';
  } else if (privacyRadioInputs[1].checked) {
  personalDetails.style.display = 'block';
  }
  }

  privacyRadioInputs.forEach(function(radio) {
  radio.addEventListener('click', togglePersonalDetails);
  });
  togglePersonalDetails();
  });