Press Release

Through decision no. 87/2021 dated 9.12.2021 of the Assembly of the Republic of Albania “On the appointment of Mr. Denar Biba as Chairman of the Commission of the Competition Authority”, Mr. Denar Biba has been appointed Chairman of the Commission of the Competition Authority.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.