Macedonia

On 5 December 2007, a Cooperation Agreement in the competition policy field was signed in Tirana between the Competition Authority, represented by Ms. Lindita Milo (Lati) and the Commission for Protection of Competition of the Republic of Macedonia, represented by Mr. Cedomir Kraljevski.
Document

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.