Decision No. 985, Date 24.05.2023

ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION REALIZED THROUGH THE ACQUISITION OF SOLE CONTROL OF THE COMPANY SHANGHAI MUCHUAN INDUSTRIAL DESIGN CO., LTD FROM THE COMPANY CARIAD ESTONIA AS.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.