Decision No. 977, Date 26.04.2023

ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION REALIZED THROUGH THE ACQUISITION OF CONTROL OF THE COMPANY METRO FARMACI LLC FROM THE COMPANY DELTA HOLDING LLC.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.