Decision No. 975, Date 14.04.2023

FOR THE CLOSING OF THE IN-DEPTH INVESTIGATION PROCEDURE AGAINST THE ENTERPRISES AGRO BLEND LLC, BOMIRA LLC, DEVI 20 – GRUP LLC, EQEREM-934 LLC, FERRA & CO LLC, GLOBCOM LLC, KRIKET-1 LLC, TEUTA DURRES LLC AND PDF LLC IN THE MARKET OF IMPORT, PRODUCTION AND WHOLESALE OF VEGETABLE OIL

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.