Decision no. 693, dated 14.05.2020

To ascertain the abuse of the dominant position of the Albanian Football Federation, regarding the economic activity that it conducts, and the provision of conditions and obligations

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.