Decision no. 641, dated 25.07.2019

On the periodic implementation of the Competition Commissions Decision no. 567, dated 07.11.2018 by the undertaking “EMS-Albanian Port Operator” SHPK

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.