Decision no. 610, dated 10.04.2019

On the authorization of concentration obtained through the acquisition of control of “Telekom Albania” Sha by the company “Albania Telecom Invest” AD

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.