Decision no. 580, dated 17.01.2019

On the acquisition of control through the sale of 98,83% of TIRANA BANK SHA shares from PIRAEUS BANK SA to BALFIN SHPK and KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.