Decision no 54 date 13.07.2007

On The notification of concentration realized through the purchase of
76 % of shares of Albtelekom sh.a., by Çetel S.A.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.