Decision no. 533, dated 05.07.2018

On the authorization of the concentration achieved through the only aquisition of “SKY PLC by COMCAST CORPORATION”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.