Decision no 51 date 09.05.2007

On The concentration realized through the purchase of 80% of shares of
the American Bank of Albania by Intesa Sanpaolo S.p.a.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.