Decision no. 501, dated 15.03.2018

On the acquisition of control over the bank NBG Albania SHA from National Bank of Greece S.A to the American Bank of Investments SHA

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.