Decision no. 486, dated 05.12.2017

Authorization of the concentration between the undertakings Fitzroy Merger CO, controlled by CTH Invest S.a., and Ferrara Candy Company Holdings Inc.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.