DECISION No. 119, dated 26.06.2009

“On The authorization of the concentration realized through the sale of 100% of the shares of Credit Bank of Albania and purchased by the company Anika Enterprises SA”.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.