Decision No. 1059, Date 23.02.2024

“ON THE AUTHORIZATION OF THE PROPOSED CONCENTRATION THROUGH THE ACQUISITION OF CONTROL OF THE COMPANY STUDIO MODERNA ALBANIA SHPC FROM THE COMPANY SMA HOLDING SHPC”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.