Decision No. 1051, Date 25.01.2024

“ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION REALIZED THROUGH THE ACQUISITION OF JOINT CONTROL IN THE COMPANY MIDOCEAN HOLDINGS II L.P. AND INDIRECTLY IN THE COMPANY MIDOCEAN ENERGY, LLC BY THE COMPANIES ARAMCO OVERSEAS COMPANY B.V AND EIG MANAGEMENT COMPANY, LLC”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.