Decision No. 1049, Date 16.01.2024

“FOR THE CLOSING OF THE IN-DEPTH INVESTIGATION PROCEDURE IN THE PUBLIC PROCUREMENT MARKET REGARDING THE ENTERPRISES RAIMONDO G.P SHPK AND LI.BO-ALBANIA BRANCH SHPK AND THE GIVING OF SOME OBLIGATIONS TO THE ENTERPRISES RAIMONDO G.P SHPK AND LI.BO-ALBANIA BRANCH SHPK”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.