Decision No. 1034, Date 05.12.2023

“ON THE AUTHORIZATION OF THE CONCENTRATION ACHIEVED THROUGH THE ACQUISITION OF SOLE CONTROL BY CSIC LONGJIANG GH GAS TURBINE CO., LTD OVER THE GAS TURBINE BUSINESS ASSETS OF MAN ENERGY SOLUTIONS SE”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.