Decision No. 1025, Date 13.10.2023

“FOR THE OPENING OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION PROCEDURE IN REGARDS TO ADMINISTRATION’S UNDERTAKINGS IN RESIDENTIAL RESIDENCES OF THE DISTRICT OF TIRANA IN THE INTERNET SERVICE ACCESS MARKET”

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.