On the authorization of the concentration achieved through the acquisition of control of Telekom Albania SHA by the company Albania Telecom Invest AD

On 10.04.2019, the Competition Commission took decision nr. 610 “On the authorization of the concentration achieved through the acquisition of control of Telekom Albania SHA by the company Albania Telecom Invest AD”.

For more information, please click the link below.

Ankese

    Ruani Privatësin
    PoJo

    Të dhënat tuaja do të trajtohen me konfidencialitet të plotë sipas ligjit nr.9887, datë 10.03.2008, 'Për mbrojtjen e të dhënave personale', i ndryshuar.