English Shqip
 
 
Publikime >> Buletinet e vendimeve
Buletini ZYRTAR Nr .11 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .11 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
Buletini ZYRTAR Nr .10 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .10 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 9 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .9 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 8 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .8 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR.7 I VENDIMEVE TE KK
BULETINI NR 7 I VENDIMEVE TE KOMISIONIT TE KONKURRENCES
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 6 VENDIMEVE TE KK
BULETINI ZYRTAR I VENDIMEVE TE KOMISIONIT TE KONKURRENCES
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 5 VENDIMEVE TE KK
BULETINI ZYRTAR NR.5, 2009
• lexo më tepër
Buletini zyrtar. Nr.3
Buletini zyrtar. Nr.3
• lexo më tepër
Buletini Zyrtar NR.2 pjesa 2
Buletini Zyrtar NR.2 pjesa 2
• lexo më tepër
Buletini zyrtar Nr.2 pjesa1
Buletini zyrtar Nr.2 pjesa1
• lexo më tepër
Të reja
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë së Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese
lexo më tepër
Njoftim për shpallje rezultate konkurimi
Shpallja e rezultateve të konkurimit për pozicionin Drejtor i Mbikqyrjes Tregjeve të Shërbimit Jo/Prodhuese.
lexo më tepër
Mbi procedurat e konkurrimit për një pozicion në Autoritetin e Konkurrencës
Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Drejtor i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregjeve të Shërbimit/Jo Prodhuese në Autoritetin e Konkurrencës
lexo më tepër