English Shqip
 
 
Publikime >> Buletinet e vendimeve
Buletini ZYRTAR Nr .11 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .11 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
Buletini ZYRTAR Nr .10 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .10 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 9 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .9 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 8 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .8 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR.7 I VENDIMEVE TE KK
BULETINI NR 7 I VENDIMEVE TE KOMISIONIT TE KONKURRENCES
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 6 VENDIMEVE TE KK
BULETINI ZYRTAR I VENDIMEVE TE KOMISIONIT TE KONKURRENCES
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 5 VENDIMEVE TE KK
BULETINI ZYRTAR NR.5, 2009
• lexo më tepër
Buletini zyrtar. Nr.3
Buletini zyrtar. Nr.3
• lexo më tepër
Buletini Zyrtar NR.2 pjesa 2
Buletini Zyrtar NR.2 pjesa 2
• lexo më tepër
Buletini zyrtar Nr.2 pjesa1
Buletini zyrtar Nr.2 pjesa1
• lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër