English Shqip
 
 
Publikime >> Buletinet e vendimeve
Buletini ZYRTAR Nr .11 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .11 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
Buletini ZYRTAR Nr .10 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .10 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 9 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .9 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 8 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .8 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR.7 I VENDIMEVE TE KK
BULETINI NR 7 I VENDIMEVE TE KOMISIONIT TE KONKURRENCES
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 6 VENDIMEVE TE KK
BULETINI ZYRTAR I VENDIMEVE TE KOMISIONIT TE KONKURRENCES
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 5 VENDIMEVE TE KK
BULETINI ZYRTAR NR.5, 2009
• lexo më tepër
Buletini zyrtar. Nr.3
Buletini zyrtar. Nr.3
• lexo më tepër
Buletini Zyrtar NR.2 pjesa 2
Buletini Zyrtar NR.2 pjesa 2
• lexo më tepër
Buletini zyrtar Nr.2 pjesa1
Buletini zyrtar Nr.2 pjesa1
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër