English Shqip
 
 
Publikime >> Buletinet e vendimeve
Buletini ZYRTAR Nr .11 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .11 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
Buletini ZYRTAR Nr .10 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .10 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 9 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .9 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 8 I VENDIMEVE TE KK
Buletini ZYRTAR Nr .8 I VENDIMEVE TE KK
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR.7 I VENDIMEVE TE KK
BULETINI NR 7 I VENDIMEVE TE KOMISIONIT TE KONKURRENCES
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 6 VENDIMEVE TE KK
BULETINI ZYRTAR I VENDIMEVE TE KOMISIONIT TE KONKURRENCES
• lexo më tepër
BULETINI ZYRTAR NR. 5 VENDIMEVE TE KK
BULETINI ZYRTAR NR.5, 2009
• lexo më tepër
Buletini zyrtar. Nr.3
Buletini zyrtar. Nr.3
• lexo më tepër
Buletini Zyrtar NR.2 pjesa 2
Buletini Zyrtar NR.2 pjesa 2
• lexo më tepër
Buletini zyrtar Nr.2 pjesa1
Buletini zyrtar Nr.2 pjesa1
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Inspektor  (TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës III-a
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor  në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË: Drejtor në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër