sq Kanali RSS i Autoritetit te Konkurrences Te rejat me te fundit te Autoritetit te Konkurrences Wed, 18 Jul 2018 22:16:38 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.7 (http://framework.zend.com) http://caa.gov.al Njoftim per Media: AK për AIR BP Karburant Aeroport http://caa.gov.al/news/read/id/442 http://caa.gov.al/news/read/id/442 Mbi procedurat e konkurrimit për pozicionin “Inspektor” në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve http://caa.gov.al/news/read/id/441 http://caa.gov.al/news/read/id/441 Njoftim për shtyp për takimin e 17-të të Grupit Ndërqeveritar të Ekspertëve (IGE) për Ligjin dhe Politikën e Konkurrencës në UNCTAD http://caa.gov.al/news/read/id/440 http://caa.gov.al/news/read/id/440 Për kufizimet drejtpërdrejt të lidhura dhe të nevojshme me përqendrimet http://caa.gov.al/laws/read/id/91 http://caa.gov.al/laws/read/id/91 Vendim nr. 532, datë 25.06.2018 http://caa.gov.al/decisions/read/id/966 http://caa.gov.al/decisions/read/id/966 Vendim nr. 531, datë 25.06.2018 http://caa.gov.al/decisions/read/id/965 http://caa.gov.al/decisions/read/id/965 Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet ndryshimit të kontrollit të shoqërisë SPORT VISION d.o.o Podgorica, Mali i Zi nga SPORT VISION d.o.o Bijeljina, Bosnje Hercegovina http://caa.gov.al/cases/read/id/72 http://caa.gov.al/cases/read/id/72 Vendim nr. 529, datë 25.06.2018 http://caa.gov.al/decisions/read/id/964 http://caa.gov.al/decisions/read/id/964 Vendim nr. 530, datë 25.06.2018 http://caa.gov.al/decisions/read/id/957 http://caa.gov.al/decisions/read/id/957 Shpallje për një vend të lirë pune, lëvizje paralele dhe pranim në shërbimin civil http://caa.gov.al/news/read/id/439 http://caa.gov.al/news/read/id/439