sq Kanali RSS i Autoritetit te Konkurrences Te rejat me te fundit te Autoritetit te Konkurrences Sat, 25 Nov 2017 12:33:01 +0100 Zend_Feed_Writer 1.12.7 (http://framework.zend.com) http://caa.gov.al Vendim nr. 485, datë 23.11.2017 http://caa.gov.al/decisions/read/id/690 http://caa.gov.al/decisions/read/id/690 Vendim nr. 484, datë 23.11.2017 http://caa.gov.al/decisions/read/id/689 http://caa.gov.al/decisions/read/id/689 Rasti: Përftim Kontrolli i “Banca Intesa Akcionarsko Drustvo Beograd/Procredit Bank AD Beograd” http://caa.gov.al/news/read/id/402 http://caa.gov.al/news/read/id/402 Rasti: Bashkim i ndërmarrjes Fitzroy Merger CO, tërësisht e kontrolluar nga CTH Invest S.A., me Ferrara Candy Company Holdings Inc. http://caa.gov.al/news/read/id/401 http://caa.gov.al/news/read/id/401 Rasti: Përftim Kontrolli i “Vodafone Albania SHA / Plus Communication SHA” http://caa.gov.al/news/read/id/400 http://caa.gov.al/news/read/id/400 Rasti: Përftim Kontrolli i “Telekom Albania SHA / Plus Communication SHA” http://caa.gov.al/news/read/id/399 http://caa.gov.al/news/read/id/399 Vendim nr. 480, datë 09.11.2017 http://caa.gov.al/decisions/read/id/687 http://caa.gov.al/decisions/read/id/687 Autorizim i përqëndrimit të realizuar nëpërmjet shitjes dhe transferimit të aksioneve të ndërmarrjes Jordan d.o.o tek Telekom Slovenija d.d. http://caa.gov.al/cases/read/id/20 http://caa.gov.al/cases/read/id/20 Njoftim për shpallje fituesi http://caa.gov.al/news/read/id/398 http://caa.gov.al/news/read/id/398 Vendim nr. 479, datë 26.10.2017 http://caa.gov.al/decisions/read/id/685 http://caa.gov.al/decisions/read/id/685