sq Kanali RSS i Autoritetit te Konkurrences Te rejat me te fundit te Autoritetit te Konkurrences Tue, 23 May 2017 10:41:40 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.7 (http://framework.zend.com) http://caa.gov.al SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË http://caa.gov.al/news/read/id/347 http://caa.gov.al/news/read/id/347 SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË http://caa.gov.al/news/read/id/346 http://caa.gov.al/news/read/id/346 SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË http://caa.gov.al/news/read/id/345 http://caa.gov.al/news/read/id/345 SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRË PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NË DETYRË http://caa.gov.al/news/read/id/344 http://caa.gov.al/news/read/id/344 Përmbledhje Ekzekutive e Raportit Vjetor 2016 të AK dhe sfidat për 2017. http://caa.gov.al/publications/read/id/105 http://caa.gov.al/publications/read/id/105 Fjala e Kryetares së AK-së në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave të Kuvendit të Shqipërisë. http://caa.gov.al/publications/read/id/104 http://caa.gov.al/publications/read/id/104 Njoftim Paraprak Përqendrimi - Ferrero International S.A / Fannie May Confections Brands Inc. http://caa.gov.al/news/read/id/342 http://caa.gov.al/news/read/id/342 VENDIM Nr. 456, datë 28.03.2017 http://caa.gov.al/decisions/read/id/668 http://caa.gov.al/decisions/read/id/668 Njoftim Paraprak Përqendrimi - Batus Holding Inc. / Reynolds American Inc http://caa.gov.al/news/read/id/341 http://caa.gov.al/news/read/id/341 VENDIM nr. 454 , datë 21.03.2017 http://caa.gov.al/decisions/read/id/667 http://caa.gov.al/decisions/read/id/667