sq Kanali RSS i Autoritetit te Konkurrences Te rejat me te fundit te Autoritetit te Konkurrences Tue, 25 Jul 2017 14:30:04 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.7 (http://framework.zend.com) http://caa.gov.al Njoftim për shpallje fituesi http://caa.gov.al/news/read/id/361 http://caa.gov.al/news/read/id/361 Njoftim për shpallje rezultate konkurimi http://caa.gov.al/news/read/id/360 http://caa.gov.al/news/read/id/360 Mbi procedurat e konkurrimit për një pozicion në Autoritetin e Konkurrencës http://caa.gov.al/news/read/id/359 http://caa.gov.al/news/read/id/359 Vendim nr. 467, datë 04.07.2017 http://caa.gov.al/decisions/read/id/672 http://caa.gov.al/decisions/read/id/672 Vendim nr. 463, datë 06.06.2017 http://caa.gov.al/decisions/read/id/671 http://caa.gov.al/decisions/read/id/671 SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE http://caa.gov.al/news/read/id/358 http://caa.gov.al/news/read/id/358 Njoftim për shpallje fituesi http://caa.gov.al/news/read/id/357 http://caa.gov.al/news/read/id/357 Njoftim për shpallje fituesi http://caa.gov.al/news/read/id/356 http://caa.gov.al/news/read/id/356 Njoftim Paraprak Përqendrimi - Vestel Ticaret A.S / Compal Electronics Europe sp. Z.o.o. http://caa.gov.al/news/read/id/355 http://caa.gov.al/news/read/id/355 Njoftim për shpallje rezultate konkurrimi. http://caa.gov.al/news/read/id/354 http://caa.gov.al/news/read/id/354