sq Kanali RSS i Autoritetit te Konkurrences Te rejat me te fundit te Autoritetit te Konkurrences Sat, 24 Jun 2017 05:38:18 +0200 Zend_Feed_Writer 1.12.7 (http://framework.zend.com) http://caa.gov.al SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE http://caa.gov.al/news/read/id/358 http://caa.gov.al/news/read/id/358 Njoftim për shpallje fituesi http://caa.gov.al/news/read/id/357 http://caa.gov.al/news/read/id/357 Njoftim për shpallje fituesi http://caa.gov.al/news/read/id/356 http://caa.gov.al/news/read/id/356 Njoftim Paraprak Përqendrimi - Vestel Ticaret A.S / Compal Electronics Europe sp. Z.o.o. http://caa.gov.al/news/read/id/355 http://caa.gov.al/news/read/id/355 Njoftim për shpallje rezultate konkurrimi. http://caa.gov.al/news/read/id/354 http://caa.gov.al/news/read/id/354 Mbi procedurat e konkurrimit për dy pozicione të shpallura për Autoritetin e Konkurrencës. http://caa.gov.al/news/read/id/353 http://caa.gov.al/news/read/id/353 Njoftim për shpallje fituesi http://caa.gov.al/news/read/id/352 http://caa.gov.al/news/read/id/352 Njoftim për shpallje fituesi http://caa.gov.al/news/read/id/351 http://caa.gov.al/news/read/id/351 Mbi procedurat e konkurrimit për katër pozicione të shpallura për Autoritetin e Konkurrencës. http://caa.gov.al/news/read/id/350 http://caa.gov.al/news/read/id/350 VENDIM nr. 462, datë 23.05.2017 http://caa.gov.al/decisions/read/id/670 http://caa.gov.al/decisions/read/id/670