SEETO
Observatori i Transportit për Evropën Jug-Lindore (SEETO)
19.07.2018


AK angazhohet në mënyrë të vazhdueshme në aktivitetet e organizuar nga SEETO, duke qenë pjesë e paneleve të takimeve të grupeve të punës, duke trajtuar konkretisht aspekte të konkurrencës në lidhje me sektorin e transportit në Shqipëri.