SFC
Sofia Competition Forum (SCF)
19.07.2018


Autoriteti i Konkurrencës (AK), si pjesë aktive e Sofia Competition Forum, merr pjesë çdo vit në forumin e organizuar prej tyre, si edhe është shpesh pjesë e buletinit që botojnë ata nëpërmjet artikujve të ndryshëm.