OECD
Organizata për Bashkëpunimin Ekonomik dhe Zhvillimin (OECD)
19.07.2018


AK bashkëpunon me OECD duke përdorur praktikat më të mira të metodologjive gjatë punës së përditshme. AK merr pjesë në aktivitetet e përvitshme të OECD, si: konferenca, forume dhe seminare duke paraqitur përvojën shqiptare. Gjithashtu AK raporton për Raportin e OECD "Competitiveness in South-East Europe: A Policy Outlook" për kapitullin Politika e Konkurrencës.