Të tjera
Fjala e Kryetares së AK gjatë raportimit në Kuvendin e Shqipërisë
Fjala e Kryetares se AK ne Kuvend 2013