Të tjera
Rezoluta e Kuvendit
Rezoluta e Kuvendit per aktivitetin e AK per vitin 2011