Të tjera
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne prezantimin e projektit Twinning
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne prezantimin e projektit Twinning