Të tjera
Njoftim për shitjen e autoveturës “FIAT STILLO"

Njoftim për shitjen e autoveturës “FIAT STILLO”, me Targa TR 0673 F, nëpermjet procedurës “Ankand I Hapur”.

Per te download-uar dokumentat e ankandit, click me poshte.

Date 05/10/2010