Të tjera
Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise se Kuvendit te Shqiperise
Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise. 2010