Të tjera
Formular Ankese
Autoriteti i Konkurrencës ka publikuar së fundmi formularin për gjithë ankuesit ose bashkimit të ndërmarrjeve që ngrenë ankim. Ju lutemi të klikoni më poshtë për të shkarkuar formularin.