Raporte vjetore
Raporti Vjetor 2018
Raporti Vjetor 2018 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2019