Raporte vjetore
Raporti Vjetor 2018 - PĂ«rmbledhje Ekzekutive
Raporti Vjetor 2018 i Autoritetit të Konkurrencës dhe Prioritetet e Institucionit për vitin 2019

Përmbledhje Ekzekutive