Të tjera
Fjalorth Terminologjik i Konkurrencës
Ketu mund te njiheni me termat me te njohura te konkurrences te njohura nga Politika Europiane e Konkurrences