Të tjera
AKTET LIGJORE DHE NENLIGJORE NE FUSHEN E KONKURRENCES
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne prezantimin e projektit Twinning
Njoftim për shitjen e autoveturës “FIAT STILLO”, me Targa TR 0673 F, nëpermjet procedurës “Ankand I Hapur”. Per te download-uar dokumentat e ...
Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise. 2010
Broshurë "E drejta e konkurrences dhe konsumatori"
Autoriteti i Konkurrencës ka publikuar së fundmi formularin për gjithë ankuesit ose bashkimit të ndërmarrjeve që ngrenë ankim. Ju lutemi të klikoni më poshtë për të shkarkuar formularin.
Fjala e Kryetares ne Komisionin e Ekonomise
klick per te pare te plote fjalimin
klick per te pare fjalimin e plote