Të tjera
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne prezantimin e projektit Twinning
Njoftim për shitjen e autoveturës “FIAT STILLO”, me Targa TR 0673 F, nëpermjet procedurës “Ankand I Hapur”. Per te download-uar dokumentat e ...
Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise. 2010
Broshurë "E drejta e konkurrences dhe konsumatori"
Autoriteti i Konkurrences ka publikuar se fundmi formularin per gjithe ankuesit ose bashkimit te ndermarrjeve qe ngrene ankim. Clickoni ketu per te download-uar formualarin
Fjala e Kryetares ne Komisionin e Ekonomise
klick per te pare te plote fjalimin
klick per te pare fjalimin e plote
klickoni per te pare te plote fjalimin