Të tjera
Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise. 2010
Broshurë "E drejta e konkurrences dhe konsumatori"
Autoriteti i Konkurrences ka publikuar se fundmi formularin per gjithe ankuesit ose bashkimit te ndermarrjeve qe ngrene ankim. Clickoni ketu per te download-uar formualarin
Fjala e Kryetares ne Komisionin e Ekonomise
klick per te pare te plote fjalimin
klick per te pare fjalimin e plote
klickoni per te pare te plote fjalimin
Fjala e Kryetares së AK gjatë raportimit në Kuvendin e Shqipërisë
Shkresë zyrtare drejtuar Komisionit Për Edukimin Dhe Mjetet e Informimit Publik -  Dërgohen mendime për një projektligj
Monografia "Cështje të konkurrencës në ekonomi" botuar nga Prof.Asoc.Dr.Lush Perpali eshte nje trajtim i problematikës së konkurrences dhe disa fenomeneve antikonkurruese, pare ne kendveshtrimin e teorise se ekonomise, perqasjes me ...