Të tjera
Autoriteti i Konkurrences ka publikuar se fundmi formularin per gjithe ankuesit ose bashkimit te ndermarrjeve qe ngrene ankim. Clickoni ketu per te download-uar formualarin
Fjala e Kryetares ne Komisionin e Ekonomise
klick per te pare te plote fjalimin
klick per te pare fjalimin e plote
klickoni per te pare te plote fjalimin
Fjala e Kryetares se AK_Raportimi ne Kuvendin e Shqiperise
KOMISIONIT PËR EDUKIMIN DHE MJETET E INFORMIMIT PUBLIK. Dërgohen mendime për një projektligj
Monografia "Cështje të konkurrencës në ekonomi" botuar nga Prof.Asoc.Dr.Lush Perpali eshte nje trajtim i problematikës së konkurrences dhe disa fenomeneve antikonkurruese, pare ne kendveshtrimin e teorise se ekonomise, perqasjes me ...
Ketu mund te njiheni me termat me te njohura te konkurrences te njohura nga Politika Europiane e Konkurrences
Miratuar nga Komisioni i Konkurrencës, me vendim nr. 43, datë 28.12.2006, në zbatim të nenit 24/a, të ligjit nr. 9121 “Për mbrojtjen e konkurrencës”