English Shqip
 
 
Publikime >> Të tjera
BROSHURE : KONKURRENCA NE SHQIPERI
BROSHURE : KONKURRENCA NE SHQIPERI
• lexo më tepër
SINJALET E NJE MARREVESHJE TE NDALUAR NE PROKURIMET PUBLIKE
SINJALET E NJE MARREVESHJE TE NDALUAR NE PROKURIMET PUBLIKE
• lexo më tepër
BROSHURA INFORMUESE
BROSHURA
• lexo më tepër
AKTET LIGJORE DHE NENLIGJORE NE FUSHEN E KONKURRENCES
AKTET LIGJORE DHE NENLIGJORE NE FUSHEN E KONKURRENCES
• lexo më tepër
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne prezantimin e projektit Twinning
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne prezantimin e projektit Twinning
• lexo më tepër
Fjala e Kryetares se AK ne Kuvendin e Shqiperise
Raportimi ne Kuvendin e Shqiperise
• lexo më tepër
Njoftim për shitjen e autoveturës “FIAT STILLO"
Njoftim për shitjen e autoveturës “FIAT STILLO”, me Targa TR 0673 F, nëpermjet procedurës “Ankand I Hapur”. Per te download-uar dokumentat e ...
• lexo më tepër
Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise se Kuvendit te Shqiperise
Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise.
• lexo më tepër
Broshure : "E drejta e konkurrences dhe konsumatori"
"E drejta e konkurrences dhe konsumatori"
• lexo më tepër
Formular Ankese
Autoriteti i Konkurrences ka publikuar se fundmi formularin per gjithe ankuesit ose bashkimit te ndermarrjeve qe ngrene ankim. Clickoni ketu per te download-uar formualarin
• lexo më tepër
Të reja
Vendim nr. 471, datë 25.07.2017
Vlerësimi si jashtë kompetence i ankesës së ‘Ora’ sh.a dhe përcjellja e ankesës pranë Autoritetit të Mediave Audiovizive.
lexo më tepër
Njoftim Paraprak Përqendrimi - TELEKOM SLOVENIJE d.d / IZI MOBIL TELEKOMUNIKACIJE d.d
Autoriteti i Konkurrencës ka marrë njoftimin e transaksionit të realizuar me anë të “Marrëveshjes për blerjen e aseteve”, të nënshkruar me datë 30 Qershor 2017 nëpërmjet të cilës synohet të realizohet blerja e aseteve të IZI  MOBIL Telekomunikacije d.d ...
lexo më tepër
Vendim nr. 465, datë 20.06.2017
Autorizimi i përqendrimit të realizuar nëpërmjet përftimit të kontrollit mbi shitjen dhe transferimin e kuotës prej 49% të ndërmarrjes ITD SHPK, nga INVESTMENT JOTI-INFOSOFT GROUP SHPK tek Balfin SHPK
lexo më tepër