English Shqip
 
 
Publikime >> Të tjera
BROSHURE : KONKURRENCA NE SHQIPERI
BROSHURE : KONKURRENCA NE SHQIPERI
• lexo më tepër
SINJALET E NJE MARREVESHJE TE NDALUAR NE PROKURIMET PUBLIKE
SINJALET E NJE MARREVESHJE TE NDALUAR NE PROKURIMET PUBLIKE
• lexo më tepër
BROSHURA INFORMUESE
BROSHURA
• lexo më tepër
AKTET LIGJORE DHE NENLIGJORE NE FUSHEN E KONKURRENCES
AKTET LIGJORE DHE NENLIGJORE NE FUSHEN E KONKURRENCES
• lexo më tepër
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne prezantimin e projektit Twinning
Fjala e Kryetares se Autoritetit te Konkurrences ne prezantimin e projektit Twinning
• lexo më tepër
Fjala e Kryetares se AK ne Kuvendin e Shqiperise
Raportimi ne Kuvendin e Shqiperise
• lexo më tepër
Njoftim për shitjen e autoveturës “FIAT STILLO"
Njoftim për shitjen e autoveturës “FIAT STILLO”, me Targa TR 0673 F, nëpermjet procedurës “Ankand I Hapur”. Per te download-uar dokumentat e ...
• lexo më tepër
Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise se Kuvendit te Shqiperise
Fjala e Kryetares se AK ne Komisionin e Ekonomise.
• lexo më tepër
Broshure : "E drejta e konkurrences dhe konsumatori"
"E drejta e konkurrences dhe konsumatori"
• lexo më tepër
Formular Ankese
Autoriteti i Konkurrences ka publikuar se fundmi formularin per gjithe ankuesit ose bashkimit te ndermarrjeve qe ngrene ankim. Clickoni ketu per te download-uar formualarin
• lexo më tepër
Të reja
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE
SHPALLJE PËR NJË VEND TË LIRE PUNE, LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE Drejtor në Drejtorinë e Mbikqyrjes Tregjeve të SHërbimit/ Jo Prodhuese Kategoria e pagës II-b
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Drejtor i Drejtorisë se Integrimit dhe Komunikimit 
lexo më tepër
Njoftim për shpallje fituesi
Për pozicionin, Inspektor(TIK) në Drejtorinë e Analizës dhe Metodologjisë së Tregjeve
lexo më tepër